ហេស្រូវ២

ហេស្រូវ២​ ជាថ្នាំមានលក្ខណះជំរើស ដោយប៉ះពាល់ផ្ទាល់ស្រូបឬជ្រាបចូលក្នុងគ្រាប់ស្មៅ និងពន្លកស្មៅរហូតដល់ឬស។​ ប្រើកំចាត់ឬបង្អាក់​ ដល់ដំណើរការលូតលាស់ពន្លក(ស្លឹក)របស់គ្រាប់ស្មៅ​ និងធ្វើអោយស្មៅងាប់ឆាប់ពីដំបូងបន្ទាប់ពីពង្រួសពូជស្រូវបាន២ថ្ងៃ ទៅ៤ថ្ងៃ​ និងជាពិសេសធ្វើអោយស្រូវលូតលាស់ល្អ។

សមាសធាតុសកម្ម – Pretilachlor 360g/Kg + Bensulfuron-methyl 40g/Kg
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 50ក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

ស្រូវអាយុ 2ថ្ងៃ ទៅ 4ថ្ងៃ

ឬស្មៅមុននិងក្រោយដុះពន្លក

ស្មៅស្លឹកស្រួច កក់ និងស្មៅស្លឹកធំ

ប្រើថ្នាំ 50g/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ស្មៅត្រូវមានលក្ខណៈស្មើល្អ ហើយសើម

– សម្រាប់ស្រែដែលធន់នឹងស្មៅ អាចលាយបន្ថែមជាមួយហេស្រូវ១ 50mLទៅ100mL/ទឹក 25L