ស្រូវមាសខាធី 350SC

ខាធី 350 SC ជាប្រភេទថ្នាំសត្វល្អិតធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតគ្រប់ប្រភេទ លើគ្រប់ដំណាំ។ ថ្នាំសត្វល្អិតបែបជម្រាបអាចសំលាប់ទាំងសត្វល្អិតស៊ីទំពារ និងជញ្ជក់ ប៉ុន្តែថ្នាំដែលមានបែបផែនសកម្មភាពតាមក្រពះ មិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អនោះទេទៅលើពពួកសត្វជញ្ជក់។

សមាសធាតុសកម្ម – Thiamethoxam 200g/L + Pymetrozine 150g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល, 1លីត្រ

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

ប្រើនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃរោគសញ្ញាបំផ្លាញ

សត្វជញ្ជក់ ទ្រីប មមាច និងពពួកដង្កូវ

ប្រើថ្នាំ 50mL-100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 7-10ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ប្រើលាយជាមួយជីបំប៉នរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមហេរ៉ូ ដូចជាអែនវ័ន ភីវ័ន និងខេវ័ន ជាដើម។