ស្មៅចាស់ 500SL

ថ្នាំមានលក្ខណៈជម្រើស​ ដោយជ្រាបចូលជាប្រព័ន្ធទៅក្នុងដើមស្មៅ តាមស្លឹករហូតដល់ឫស។ ប្រើកម្ចាត់ស្មៅមុន និងក្រោយដំណុះគ្រាប់។ ប្រើកម្ចាត់ស្មៅក្រោយពេលស្មៅដុះពន្លកដូចជា៖ ពពួកស្មៅបែកក្បាល ស្មៅគេរលក កន្ទុយក្ងោក ស្មៅស្រង៉ែ​ ស្មៅផ្កាស កក់ភ្នែកក្ដាម កក់ឆ័ត្រ កក់ជ្រុង ជន្ទល់ភ្នំ កាជីព ដែលដុះក្នុងស្រែ។

សមាសធាតុសកម្ម – MCPA-Sodium 100g/L + Bentazone 400g/L SL
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រផ្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 1 លីត្រ

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

ស្រូវអាយុ 10ថ្ងៃ ទៅ 30ថ្ងៃ

ឬស្មៅបានស្លឹក 2 ទៅ 3

កក់ និងស្មៅស្លឹកធំ

ប្រើថ្នាំ 100mL ទៅ 200mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: -គ្មានពេលថាយឺតនោះទេចំពោះស្មៅចាស់ ទោះបីកក់ មានផ្កាក៏ដោយ

– ស្មៅចាស់អាចគ្រប់គ្រងបានតែកក់ និងស្មៅស្លឹកធំ បើមានស្មៅស្លឹកស្រូចត្រូវលាយជាមួយ ហេប៊ី ឬ ហេស៊ីថូ។