រ៉ូយ៉ាល់ 250SC

រ៉ូយ៉ាល់ 250SC មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារ និងកំចាត់ជំងឺបានជាច្រើនប្រភេទដែលបំផ្លាញដំណាំដោយថ្នាំមានលក្ខណះប៉ះផ្ទាល់ និងជំរាបទៅបំពេញគ្រប់សរីរាង្គទំាងមូលរបស់ដំណាំ។

សមាសធាតុសកម្ម – Pyraclostobin 250g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

ប្រើមុនឃើញរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ

ជម្ងឺបង្កដោយផ្សិត

ប្រើថ្នាំ 500mL-1L/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 7-10ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – គួរប្រើលាយជាមួយជីបំប៉ន វគ្គ២ ឬភីវ័ន ក្នុងដំណាក់កាលចេញផ្កា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណផ្កានិងក្តឹប។