ប៉ែនស្មាត 300ME

ប៉ែនស្មាត ជាថ្នាំមានលក្ខណៈ ប៉ះផ្ទាល់និងស្រូបជ្រាបចូលតាមស្លឹក និងពីឬសទៅគ្រប់បំពេញសរីរាង្គទាំងអស់ របស់ដំណាំ។​ ប្រើការពារ និងកំចាត់ជំងឺពពួកផ្សិត និងបាក់តេរីដែលច្រើនបំផ្លាញនៅលើដំណាំស្រូវ​ ដំណាំ បន្លែ​ ដំណាំឈើហូបផ្លែ ម្រេច…។

សមាសធាតុសកម្ម – Benziothiazolinone  30g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំយកស្លឹក

ដំណាយកផ្លែ

ស្រូវ

ពេលមានបាក់តេរីកើតឡើង

ជម្ងឺបង្កដោយបាក់តេរី

ប្រើថ្នាំ 500mL-1L/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 14ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ប្រើលាយជាមួយថ្នាំផ្សិតដទៃទៀត នៅពេលជម្ងឺផ្សិត និងបាក់តេរីកើតមានព្រមគ្នា។

-លាយជាមួយជី ស៊ីអែម ដើម្បីព្យាបាលស្លឹកដែលខូច និងការពារស្លឹកថ្មីបន្ទាប់ពីព្យាបាលហើយ។