ប៉េប៉េ 5SL

ប៉េ ប៉េ ជាប្រភេទថ្នាំជំនួយឬបំប៉នដល់ដំណាំស្រូវ និងដំណាំស្វាយ ធ្វើអោយដំណាំឆាប់ចេញផ្កា និងដាក់ផ្លែផ្កាបានល្អ។

សមាសធាតុសកម្ម – Thidiazuron 5g/L SL
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំហូបផ្លែ

បន្លែ

ស្រូវ

គ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ

បង្កើនទម្ងន់ និងទិន្នផល

-ប្រើថ្នាំ 10mL-15mL/ទឹក 25L

-ប្រើថ្នាំ 250mL-500mL/ទឹក 1000 លីត្រ

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ហាមប្រើលើដំណាំផ្លែដែលមានសំបកក្រាស់ ដូចជាក្រូច ក្រូចពោធិ៍សាត់ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសំបកកាន់តែក្រាស់។