អេនវ័ន 28-4-1+TE

អែនវ័ន ដើរតួនាទីសំខាន់ដល់ដល់ដំណាំ ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធឬស។ អែនវ័ន ជំរុុញអោយបែកគុម្ភ បែកខ្នែង លាស់ត្រួយ ឆាប់រហ័ស។ អែនវ័ន ចាំបាច់ជាខ្លាំងសំរាប់ការលូតលាស់ដើម ស្លឹកបង្កើនទិន្នផល និងគុណភាពកសិផល។

សមាសធាតុសកម្ម – អាសូត (N) 28%

– ផូស្វាត (P) 4%

– ប៉ូតាស្យូម (K) 1%

– សារធាតុពិសេស (TE)

ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំទូទៅ ប្រើនៅដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ

ឫស ដើម ស្លឹក ផ្លែ

-ប្រើថ្នាំ 50mL-100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – គួរប្រើលាយជាមួយ ដែលតា ឬអូមេហ្កា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំ