ហេប៊ី 400SC

ថ្នាំមានលក្ខណះជំរើស​ ដោយជ្រាបចូលជាប្រព័ន្ធទៅក្នុងដើមស្មៅ តាមស្លឹករហូតដល់ឬស។ ប្រើកំចាត់ស្មៅមុន និងក្រោយដំណុះគ្រាប់។ ប្រើកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលស្មៅដុះពន្លកដូចជា៖ ពពួកស្មៅបែកក្បាល ស្មៅគេរលក កន្ទុយក្ងោក ស្មៅស្រង៉ែ​ ស្មៅផ្កាស កក់ភ្នែកក្ដាម កក់ឆ័ត្រ កក់ជ្រុង ជន្ទល់ភ្នំ កាជីព…។

សមាសធាតុសកម្ម – Bispyribac-sodium 400g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 400ម.ល

 

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

ស្រូវវស្សាអាយុ 10ថ្ងៃ ទៅ 15ថ្ងៃ

ឬស្មៅបានស្លឹក 2 ទៅ 4

ស្មៅស្លឹកស្រួច កក់ និងស្មៅស្លឹកធំ

ប្រើថ្នាំ 100mL-200mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ប្រើប្រាស់នៅពេលពេលស្មៅមានស្លឹកមិនលើសពី ៣ សន្លឹក

– បើស្រែមានកក់ និងស្មៅស្លឹកធំច្រើន គួរតែលាយជាមួយ អានកូកូ (2,4D) 50ម.លក្នុងទឹក 25L