ស្រូវមាស 50SC

ស្រូវមាស ប្រើសំលាប់ដង្កូវបានជាប្រភេទដែលស៊ីបំផ្លាញនៅលើដំណាំ ហើយថ្នាំមានលក្ខណៈ ប៉ះផ្ទាល់ បំពុល ធ្វើអោយដង្កូវងាប់។

សមាសធាតុសកម្ម – Abamectin 50g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500ម.ល

 

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំយកស្លឹក

ដំណាំយកផ្លែ

ស្រូវ

ប្រើនៅពេលពពួកដង្កូវនៅតូច

ពពួកដង្កូវ និងសត្វល្អិតមានស្លាបទន់

ប្រើថ្នាំ 500mL-1L/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 3-7ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ប្រើលាយជាមួយថ្នាំសត្វល្អិតដែលមានការសម្លាប់លឿនដូចជា Cypermethrin ជាដើម