វីវីហ្វាយ 150WP

វីវីហ្វាយ 150WP ជាថ្នាំមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទាល់ ដែលអាចស្រូបឬជ្រាបតាមឫស ដើម និងស្លឹកនៃដំណាំ។ វីវីហ្វាយ មានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការជំរុញ ឬរំញោចឲ្យដំណាំចេញពន្លកផ្កា ( បញ្ចេញខ្នាយមាន់- ផ្កាស្វាយ) នៅលើដើមស្វាយ ទុរេន ដំណំផ្សេងៗទៀត ថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យដំណាំរឹងមាំ ជៀសវាងការដួលរលំ។

សមាសធាតុសកម្ម – Paclobutrazole 150g/Kg
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 1 គីឡូក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំហូបផ្លែ

ស្រូវ

-ដំណាំហូបផ្លែ: ពេលស្លឹកលូតលាស់ពេញទំហំ

-ដំណាំស្រូវ: ដំណាក់កាលបែកគុម្ព

បង្អាក់ការចេញត្រួយ និងបង្កើតផ្កា -ដំណាំហូបផ្លែ: ប្រើថ្នាំ 8g-12g សំរាប់ផ្ទៃដីមួយម៉ែត្រការ៉េ

-ដំណាំស្រូវ: ប្រើថ្នាំ 50g-100g

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ការប្រើប្រាស់លើសកម្រិត នឹងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិក្រិន មិនមានការលូតលាស់។