រ៉ូប៊ីន 750WDG

រ៉ូប៊ីន ជាប្រភេទថ្នាំដែលមានលក្ខណះប៉ះផ្ទាល់ ឬជ្រាបចូលតាមស្លឹករហូតដល់ឬស ទៅបំពេញគ្រប់សរីរាង្គរបស់ដំណាំ។​ រ៉ូប៊ីន មានតួនាទីកំចាត់​ និងបង្កាជំងឺជាច្រើនប្រភេទដែលបង្ករលីងដោយផ្សិតដូចជា៖​ ជំងឺប្លាស់​ អុចត្នោត រលាកស្រទបស្លឹក រលួយគល់ ស្កកផ្កាជាដើម។

សមាសធាតុសកម្ម – Azoxystrobin 25% + Tebucoanzole 50%
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 15ក្រាម, 200ក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

ប្រើមុនឃើញរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ

ជម្ងឺបង្កដោយផ្សិត

ប្រើថ្នាំ 150g-250g/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 7-8ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – អំឡុងពេលដំណាក់កាលចេញផ្កា មិនត្រូវប្រើច្រើនជាង 200g/ទឹក 1000L