ភីវ័ន 10-30-10+TE

ភីវ័ន ជំរុញអោយប្រព័ន្ធឬស និងពន្លកផ្លាលូតលាស់ល្អ។ ភីវ័ន ធ្វើអោយដំណាំចេញផ្ការហ័ស ហើយជួយសំរួលក្នុងការកកើតផ្នែកផ្កាដល់ដំណាំ ដែលជាកត្តាសំខាន់សំរាប់កំណត់នូវគុណភាពគ្រាប់ផ្លែ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល និងគុណភាពកសិផល។

សមាសធាតុសកម្ម – អាសូត (N) 10%

– ផូស្វាត (P) 30%

– ប៉ូតាស្យូម (K) 10%

– សារធាតុពិសេស (TE)

ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់ គោលដៅ កម្រិតប្រើប្រាស់
ដំណាំទូទៅ ប្រើនៅដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ ឫស ផ្កា -ប្រើថ្នាំ 50mL-100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – គួរប្រើលាយជាមួយ ដែលតា ឬអូមេហ្កា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំ