ប្រូដង្កូវ 50SC

ប្រូដង្កូវ​ ជាថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតដែលមានលក្ខណះជ្រាបចូលជាប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់សត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងដើម មមាច ចៃ ដង្កូវចោះផ្លែ និងពពួកសត្វល្អិតក្នុងដី។ ថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង និងមិនប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ។ ប្រើកំចាត់សត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវ ដំណាំឈើហូបផ្លែជាដើម។

សមាសធាតុសកម្ម – Fipronil 50g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំបន្លែ

ផ្លែឈើ

ប្រើនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃរោគសញ្ញាបំផ្លាញ

ដង្កូវ សត្វជញ្ជក់ ទំពារ និងសត្វល្អិតក្នុងដី

ប្រើថ្នាំ 50mL-100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 14ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – មិនត្រូវលាយជាមួយថ្នាំដែលមានសកម្មភាពទៅលើសរសៃប្រសាទដែលធ្វើឲ្យសត្វគ្មានចលនា និងស្ពឹកនោះទេដូចជា Abamectin ជាដើម ព្រោះវាមានសកម្មភាពផ្ទុយគ្នា។