ប៊ីវ័ន

ប៊ីវ័ន បង្កើនចំនួនផ្កា និងកំលាំងជីវិតរបស់លំអងផ្កា បង្កើនការកាន់ផ្កា។ ប៊ីវ៏ន បន្ថយការជ្រុះផ្លែខ្ចី (ជួយអោយដំណាំចេញផ្កាស្រុះ មិនមានផ្កាក្ដៀប) បង្កើនទិន្នផល និងគុណភាពកសិផល និងជាពិសេសជួយដល់ដំណាំស្រូវ មិនអោយផ្កាស្កក ដាក់គ្រាប់បានល្អ​ និងមានកួរស្រូវវែង​ ផ្លែច្រើន។

សមាសធាតុសកម្ម – Boron 120g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រផ្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 1 លីត្រ, 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់
ស្រូវ ប្រើ ប៊ីវ័ន បូកជាមួយ ខេវ័ន ដូចខាងក្រោមៈ

– លើកទី១: មុនចេញផ្កា ឬពេលចេញផ្កាបានប្រវែង 12 ស.ម

– លើកទី២: ក្រោយពេលចេញផ្ការួច 10 ថ្ងៃ

ឈើហូបផ្លែ ម្រេច សណ្តែក ប្រើ ប៊ីវ័ន បូកជាមួយ ខេវ័ន ដូចខាងក្រោមៈ

– លើកទី១: មុនចេញផ្កា ឬពេលចេញផ្កាបានប្រវែង 12 ស.ម

– លើកទី២: បាញ់ជីពេលមានក្តឹប

បន្លែយកផ្លែ – បាញ់ជីមុនពេលចេញផ្កា 07 ថ្ងៃ

– បាញ់ជីបន្តទៀតក្រោយពេលបេះផ្លែរួច

កំរិតប្រើ: លាយជីពី 30-50ក្រាម ក្នុងទឹក 20-25លីត្រ

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ