ដែលតា 18SL

ដែលតា ជាថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ដែលមានលក្ខណះជំរាបខ្ពស់។ ដែលតាមានតួនាទីជំរុញការលូតលាស់ ធ្វើអោយដំណាំ ឬស ស្លឹកអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អ។

សមាសធាតុសកម្ម – Sodium-5-nitroguaiacolate 0.3% +Sodium ortho-nitrophenol 0.6% + Sodium para-nitrophenolate 0.9%
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 100 ម.ល, 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំហូបផ្លែ

បន្លែ

ស្រូវ

គ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ

ជម្រុញការលូតលាស់
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពជីបំប៉ន ថ្នាំសត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺ

ប្រើថ្នាំ 15mL/ទឹក 25 លីត្រ

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – យើងត្រូវប្រើ ដែលតា លាយជាមួយជីទឹកផ្សេងទៀត ឬថ្នាំសត្វល្អិតពពួកជ្រាប ឬថ្នាំជម្ងឺ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំ។