អូមេហ្គា 75SL

អូមេហ្គា ជាថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ដែលមានលក្ខណះជំរាបខ្ពស់ជ្រាបចូលទៅក្នុងដំណាំតាមរយះស្លឹក រហូតទៅដល់ឬស។ អូមេហ្គាមានតួនាទីជំរុញការលូតលាស់ ជំរុញអោយចេញផ្កា និងផ្លែ ជំនួយដល់ឬសអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អ ធ្វើអោយដំណាំធន់នឹងជំងឺនានា។ ជាប្រភេទថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់លើដំណាំហូបផ្លែ ស្រូវ បន្លែ។

សមាសធាតុសកម្ម – Brassionlide 0.0075% SL
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 200 ម.ល, 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំហូបផ្លែ

បន្លែ

ស្រូវ

គ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ

ជម្រុញការលូតលាស់ និងដំណើរលំអង

ប្រើថ្នាំ 12mL-25mL/ទឹក 25 លីត្រ

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ការប្រើកម្រិតខ្ពស់ពេកអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិបង្អាក់ការលូតលាស់។