ហេប៊ី 700WP

ហេប៊ី 700WP ជាប្រភេទថ្នាំស្មៅបែបជម្រាប ដែលធាតុសកម្មអាចជ្រាបចូលបានច្រើនទៅក្នុងគោលដៅចង្រៃ។ ជាមួយរូបមន្តថ្មីនៃថ្នាំស្មៅចាស់ ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពកើនឡើងទ្វេដង ហើយទម្រង់ថ្នាំWP អាចនៅជាប់ស្អិតលើស្លឹកស្មៅបានយូរជាងមុន។ ហេប៊ី 700WP អាចសម្លាប់ស្មៅប្រភេទ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក គល់ក្រហម ស្មៅចិញ្ចៀន កក់ និងពពួកស្មៅស្លឹកធំ។

សមាសធាតុសកម្ម – Quinclorac 500g/Kg
– Fenoxaprop-p-ethyl 130g/Kg
– Pyrazosulfuron 70g/Kg
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 20ក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

បាញ់នៅពេលស្រូវមានអាយុ ១២-២០ថ្ងៃ

ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្មៅគល់ក្រហម
និងស្មៅបែកក្បាល

ប្រើថ្នាំ 20g-40g/ទឹក 25L

– ការណែនាំ៖ អាចប្រើលាយជាមួយ 2,4-Dimethylammonium  ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំ
ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ