ហេប៊ី 200WP

ថ្នាំមានលក្ខណះជំរើស​ ដោយជ្រាបចូលជាប្រព័ន្ធទៅក្នុងដើមស្មៅ តាមស្លឹករហូតដល់ឬស។ ប្រើកំចាត់ស្មៅមុន និងក្រោយដំណុះគ្រាប់។ ប្រើកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលស្មៅដុះពន្លកដូចជា៖ ពពួកស្មៅបែកក្បាល ស្មៅគេរលក កន្ទុយក្ងោក ស្មៅស្រង៉ែ​ ស្មៅផ្កាស កក់ភ្នែកក្ដាម កក់ឆ័ត្រ កក់ជ្រុង ជន្ទល់ភ្នំ កាជីព…។

សមាសធាតុសកម្ម – Bispyribac-sodium 200g/Kg
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 20ក្រាម, 25ក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

ស្រូវវស្សាអាយុ 14ថ្ងៃ ទៅ 25ថ្ងៃ

ឬស្មៅបានស្លឹក 3 ទៅ 5

ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅគល់ក្រហម និងស្មៅបែកក្បាល

ប្រើថ្នាំ 50g/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ