ស្រូវ ៣ថ្ងៃ 550EC

ថ្នាំមានលក្ខណៈជម្រើស ដោយប៉ះផ្ទាល់និងស្រូបឬជ្រាបចូលទៅក្នុងដើមស្មៅតាមស្លឹករហូតដល់ឫស។ ប្រើកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលស្មៅដុះពន្លកដូចជា៖​ ពពួកស្មៅបែកក្បាល ស្មៅគេរលក កន្ទុយក្ងោក ស្មៅស្រង៉ែ​ ស្មៅផ្កាស កក់ភ្នែកក្ដាម កក់ឆ័ត្រ កក់ជ្រុង ជន្ទល់ភ្នំ កាជីព…។

សមាសធាតុសកម្ម – Pretilachlor 275g/L + Propanil 275g/L SL + Special Addictive
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រផ្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 1 លីត្រ

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

ស្រូវអាយុ 7ថ្ងៃ ទៅ 14ថ្ងៃ

ឬស្មៅបានស្លឹក 1 ទៅ 3

ស្មៅបែកក្បាល និងស្មៅកន្ទុយក្ងោក

ប្រើថ្នាំ 150mL ទៅ 200mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ