មេកូថប់ 600WDG

មេកូថប់ ជាថ្នាំមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទាល់និងជំរាបខ្ពស់ដែលមាននាទីការពារ​ និងកំចាត់បពួកជំងឺផ្សិតដូចជា៖​ ផ្សិតស ផ្សិតទឹកសន្សើម ជំងឺរលួយស្លឹក ជំងឺរលួយដើម ជំងឺរលួយផ្លែ ជំងឺអាន់ស្រាក់ណូស​ ជំងឺឆេះស្លឹក និងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលបំផ្លាញដំណាំស្វាយចន្ទី​ ប៉េងបោះ​ ឪឡឹក ត្រសក់ បន្លែស្លឹកជាដើម។

សមាសធាតុសកម្ម – Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% + Special Addictive 40%
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 100ក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំយកស្លឹក

ដំណាយកផ្លែ

ប្រើមុនពេលដំណាំកើតជម្ងឺ

ការពារជម្ងឺពីភ្លៀងអាស៊ីត

ប្រើថ្នាំ 20g-25g/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 7ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – គួរប្រើលាយជាមួយថ្នាំបាក់តេរីដូចជា ជូកាស៊ូ ឬប៉ែនស្មាត។