ទ្រីប 700WDG

ទ្រីប​ ជាថ្នាំមានលក្ខណះជ្រាប់ចូលជាប្រព័ន្ធ និងពុលតាមរយះផ្លូវអាហារ។ ទ្រីបមានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់ទ្រីប មមាចត្នោច មមាចខ្នងស ចៃ រុយចុច សង្កើច និងពពួកជញ្ជក់ផ្សេងទៀតដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវ ស្វាយ ស្វាយចន្ទី។

សមាសធាតុសកម្ម – Imidachlorprid 700g/Kg + Special Addictive 350g/Kg
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 100ក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំផ្លែ

ដំណាំស្លឹក

ដំណាំស្រូវ

ប្រើនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃរោគសញ្ញាបំផ្លាញ

សត្វជញ្ជក់ ទ្រីប និងស្រមើល

ប្រើថ្នាំ 15g-20g/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 14ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ប្រើលាយជាមួយថ្នាំសត្វល្អិតដែលមានការសម្លាប់លឿនដូចជា Cypermethrin ជាដើម