ឌីណូ 200SC

ឌីណូ ជាថ្នាំមានលក្ខណះដោយប៉ះផ្ទាល់បំពុល និងជំរាបខ្ពស់។ ឌីណូប្រើកំចាត់មមាចខៀវ មមាចត្នោត មមាចខ្នងស ពពួកស្រឹង ដង្កូវស៊ីរុងដើម សង្កើច ទ្រីប ដង្កូវយោលទោង ពពួកចៃ ទាគុរ រុយចោះផ្លែ ចែស្អិត ចៃស ពីពាងក្រហម។

សមាសធាតុសកម្ម – Dinotefuran 200g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំបន្លែ

ផ្លែឈើ

ស្រូវ

ប្រើនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃរោគសញ្ញាបំផ្លាញ

សត្វជញ្ជក់ ទ្រីប មមាច និងដង្កូវបំពង

ប្រើថ្នាំ 50mL-100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 7ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – មិនគួរប្រើនៅពេលដំណាំមានផ្កា ប្រសិនជាមានឃ្មុំ ព្រោះវាអាចសម្លាប់ពពួកឃ្មុំបាន។