កាបូ 250EC

កាបូ 250EC ជាថ្នាំដែលធ្វើឡើងដើម្បីសម្លាប់ទាំងសត្វល្អិតនិងពងរបស់វា។ Chlofluazoron ធ្វើសកម្មតាមរយៈស៊ីចូលក្នុងក្រពះ និងប៉ះផ្ទាល់ គ្មានលក្ខណៈជម្រាបនោះទេ ហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពយឺតក្នុងការសំលាប់សត្វល្អិត ៥ ទៅ ៦ថ្ងៃ តែ Carbosulfen មានលក្ខណៈបែបជម្រាបយ៉ាងល្អដែលចូលទៅបំពេញចំណុចខ្វះខាតក្នុងកាបូ និង មានប្រសិទ្ធភាពរហ័ស។​

សមាសធាតុសកម្ម – Carbosulfan 200g/L + Chlorfluazuron 50g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 500 ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំបន្លែ

ផ្លែឈើ

ស្រូវ

ប្រើនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃរោគសញ្ញាបំផ្លាញ

ដង្កូវ សត្វល្អិតទំពារ ដង្កូវស៊ីរូងដើម និងសត្វជញ្ជក់

ប្រើថ្នាំ 40mL-60mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 30ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ថ្នាំមានកម្រិតផ្ទុកក្នុងរុក្ខជាតិបានយូរ ដូច្នេះចំពោះបន្លែ គួរទុករយៈពេលប្រមូលផលក្រោយបាញ់យ៉ាងហោចណាស់ 20ថ្ងៃ។